Severočeské muzeum v Liberci si u nás nechalo postavit UAV platformu nejen pro sběr dat

Muzejníci tak mohou dokumentovat geologické jevy i archeologická naleziště, stroj může pomoci i při záchraně lidských životů. V Severočeském muzeu postupně vznikala potřeba řešit spoustu věcí; potřebovali používat magnetometry kvůli geologickým a archeologickým výzkumům, stejně tak laserový scan pro tvorbu digitálního modelu zemského povrchu (digitální model reliéfu) a další požadavky se postupně nabalovaly. Tak vzniklo […]