Specializujeme se na vývoj UAV platforem dle specifických požadavků zákazníků. V praxi to znamená, že z naší továrny nechrlíme sériovou výrobu identických dronů pro masovou spotřebu, ale navrhujeme jednotlivé UAV platformy komplexně a přesně dle požadavků zákazníka.

průmyslový dron

UAV platforma postavená na míru může obsahovat například tuto výbavu:

  • Termokamera – přístroj k měření teploty povrchu, např. Země, staveb, technologií aj.
  • Optická CCD kamera – přístroj určený k pořizování digitálních snímků pro tvorbu ortofoto map, fotogrametrických 3D modelů, detailní fotografickou a videodokumentaci obtížně přístupných objektů. Spoléháme na kvalitní fotografickou techniku SONY.
  • Magnetometr – přístroj k měření geomagnetického pole. Na UAV platformě se používá například při geofyzikálním a archeologickém průzkumu. V tomto směru jsme zcela pionýrským a unikátním projektem.
  • UAV Laser Scan / LIDAR sensor – přístroj pro metodu dálkového měření vzdálenosti na základě výpočtu doby šíření pulsu laserového paprsku odraženého od snímaného objektu.
  • RTK GPS (real time kinematics global navigation system)– systém pro přesné stanovení polohy a času na Zemi využíváme pro precizní polohování UAV platformy při leteckém snímkování.
  • Jakákoli další zařízení pro monitoring a průzkum.
  • Dále může nést záchranné, obranné či bojové prostředky využitelné např. pro potřeby silových a bezpečnostních složek (policie, armáda, Hasičský záchranný sbor, Celní správa, BIS, vězeňská služba ad.).
LIDAR, Termokamera, Průmyslový CCD Sony snímač pro fotogrametrii

Všechna tato i další možná zařízení jsou součástí finální platformy, kterou si u nás zadáte a my ji pro vás navrhneme a zrealizujeme (od vývoje přes výrobu, testování a kompletní dodání se zaškolením).

Naší výhodou je i to, že UAV platformy nejen konfigurujeme, ale značnou část dílů dronu si sami vyrábíme díky našemu vlastnímu strojnímu vybavení. Jeho součástí jsou tří, čtyř i pětiosé frézky, desetiosé soustružnické centrum i přesné 3D měření.

Disponujeme i vlastní lisovnu plastů specializovanou na technické výlisky a několika speciálními 3D tiskárnami.

Spolupracujeme s dodavateli dalších zařízení, jako je např. Workswell Systems, Sony, Ouster Ltd. aj.