Muzejníci tak mohou dokumentovat geologické jevy i archeologická naleziště, stroj může pomoci i při záchraně lidských životů.

V Severočeském muzeu postupně vznikala potřeba řešit spoustu věcí; potřebovali používat magnetometry kvůli geologickým a archeologickým výzkumům, stejně tak laserový scan pro tvorbu digitálního modelu zemského povrchu (digitální model reliéfu) a další požadavky se postupně nabalovaly.

Tak vzniklo zadání na vývoj UAV platformy. Vývoje jsme se chopili my, brněnská společnost TEXXARTX Robotics.

Rok od zadání byla postavena UAV platforma přesně dle zadání zaměstnanců Severočeského muzea v Liberci. Dron váží 13 kg a lze jej poskládat do transportního kufru, který se vejde do běžného automobilu. Ve vzduchu vydrží až 60 minut a v podvěsu může nést různé přístroje, jako je protonový magnetometr, termokamera či přístroj pro laserové skenování LIDAR (Light Detection And Ranging).

Díky magnetometrii mapují muzejníci podpovrchové objekty Země, jako jsou např. dávné vyhaslé sopky.

Záměrem Severočeského muzea je využít UAV platformu od společnosti TEXXAR CZ -TX Robotics k poskytování služeb i dalším muzeím a institucím. Dohodu již mají např. s CHKO Jizerské hory, kde bude využita termokamera pro zkoumání odtoku vody z rašelinišť.

„V plánu je i jednání s Integrovaným záchranným systémem (IZS), kde se termokamera dá využít například pro hledání osob v terénu“ říká Ivan Rous, zástupce ředitele muzea.

 

Zdroj: Český rozhlas

https://liberec.rozhlas.cz/s-vyzkumy-libereckeho-severoceskeho-muzea-pomaha-specialni-dron-vyuzit-ho-muzou-8957913